Helsingborg Nämndemannaförening

Medlemskap

Vi i styrelsen ser det helt naturligt att alla nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt är medlemmar i Helsingborgs Nämndemannaförening. Ju fler vi är, ju starkare blir vi, och de bidrag vi kan få från Nämndemännens Riksförbund ökar. Medlemsantalet påverkar storleken på de bidrag vi söker.

Vi hälsar dig varmt välkommen,

Styrelsen

Endast för administratörer